Pracownia projektowania multimedialnego

MARTY KOWALSKIEJ

 

Projektant graficzny, artystka i fotograf. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest absolwentką studiów magisterskich na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki, gdzie obroniła pracę dyplomową z oceną celującą i wyróżnieniem w katedrze projektowania książki u prof. M. Buszewicza, pracę teoretyczną „Widzenie jako umiejętność.” zrealizowała u dr hab. D. Folgi-Januszewskiej w dziedzinie neurokognitywistycznych mechanizmów warunkujących naukę widzenia, związek interpretacji informacji wzrokowej z kształtowaniem osobowości oraz przebieg procesu twórczego. Absolwentka pracowni grafiki warsztatowej prof. E. Walawskiej i prof. A. Węcławskiego. Absolwentka klasy Brand Design we francuskiej L'École de Design Nantes Atlantique. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią, współpracując z klientami korporacyjnymi, start-upami i sektorem kulturalnym. Współorganizatorka i wolontariuszka międzynarodowych konferencji projektowania graficznego i wystaw, w tym konferencji Image-International Meetings About Graphic Events oraz II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. Nauczycielka ZPSP od 2017 r.