LISTA KANDYTADÓW PRZYJĘTYCH DO PLSP

 

LISTA PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (14 sierpnia 2020)

LISTA PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (12 sierpnia 2020)

LISTA PRZYJĘTYCH Z PODZIAŁEM NA KLASY (3 sierpnia 2020)

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH (3 sierpnia 2020)

 

Rekrutacja uzupełniająca

PLSP w Warszawie, wykazuje 2 miejsca wolne w klasie B, w rekrutacji do pierwszej klasy PLSP, na rok szkolny 2020/2021. Procedura odwoławcza rozpoczyna się z dniem 3 sierpnia i trwa do 7 sierpnia włącznie. Podania należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres zpsp@smocza.edu.pl

O wolne miejsca mogą ubiegać się kandydaci z listy niezakwalifikowanych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o przesyłanie podań.

 

 

REKRUTACJA

 

WYNIKI

Ponieważ dokumenty rekrutacyjne, były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, to wszyscy zakwalifikowani kandydaci do pierwszej klasy PLSP, którzy są zdecydowani i będą wysyłać nam w ram,ach potwierdzenia woli nauki, oryginał świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu - są proszeni o OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE RÓWNIEŻ ORYGINAŁÓW SKŁADANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH /wniosek wraz z załącznikami, 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie zdrowia/.

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY

PROCEDURA
ZARZĄDZENIE

 

 

 

Dyrekcja PLSP w Warszawie informuje, że w dniu  20 maja kończy się ostateczny, przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do PLSP. 

Jednocześnie informujemy, że wnioski niekompletne, z których np. wycięto informację o obywatelstwie nie są przyjęte. Dla obcokrajowców zamieściliśmy informację o opłatach za kształcenie (link do rozporządzenia MKiDN). 

O terminie egzaminu (w tym roku tylko praktycznego) i miejscu jego przeprowadzenia (obecnie budynek PLSP jest w remoncie) powiadomimy poprzez informację na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na minimum 7 dni przed terminem egzaminu.

Bardzo prosimy o nie dopytywanie w tej sprawie sekretarza szkoły i nie blokowanie numeru sekretariatu, ponieważ nie mogą sie dodzwonić rodzice i uczniowie PLSP w istotnych sprawach.

 

Dyrektor PLSP

dr Beata Lewińska  

 

 

 

2020

 

 

ZMIANY W EGZAMINIE!

OPŁATY DLA  OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKI

 

Uwaga!

 

W związku z licznymi zgłoszeniami rodziców kandydatów do pierwszej klasy PLSP,  wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom,  Państwu Rodzicom i kandydatom /z uwagi na przełożenie w czasie egzaminów wstępnych/, uruchamiamy dodatkową możliwość składania zdalnego /tylko i wyłącznie/ dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021, 

na adres:zpsp@smocza.edu.pl lub plsp@smocza.edu.pl

w terminie, do 20 maja 2020 r. 

Potwierdzenie złożenia dokumentów w ciągu 48 godz.

Dyrektor PLSP
dr Beata Lewińska

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem przez władze zajęć szkolnych do 24 maja odwołane są egzaminy wstępne do PLSP, które miały się rozpocząć 11 maja. W obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu wstępnego. O terminie i formie egzaminu dyrekcja PLSP powiadomi Państwa, jak tylko zapadną odpowiednie decyzje w MKiDN. Nie jest wykluczone, że egzaminy odbędą się dopiero latem, po rekrutacji do szkół ogólnokształcących lub odbędą się wcześniej, ale w innej formie, niż przewidziana dotychczas. Dlatego wszystkich naszych kandydatów (przyszłych uczniów) prosimy o cierpliwość i jednoczesne zabezpieczenie sobie miejsc w innych szkołach (wpłynęła większa liczba wniosków niż liczba miejsc w szkole, zatem nie będziemy mogli przyjąć wszystkich chętnych).

Beata Lewińska - Dyrektor PLSP

 

 

Termin egzaminu wstępnego, jego przebieg, kolejność i charakter może ulec zmianie i zależy od sytuacji zewnętrznej i decyzji władz.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, dyrekcja PLSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w terminach od 14 kwietnia do 5 maja przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły plsp@smocza.edu.pl. Jeśli nie ma możliwości załączenia zdjęcia legitymacyjnego, prosimy na razie o zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia twarzy, a w późniejszym czasie będzie możliwość wymiany fotografii.

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Osoby, które w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej także będą proszone o dostarczenie zaświadczenia w chwili, kiedy będzie to możliwe.

Wszystkie osoby, które będa przesyłały wnioski elektronicznie proszone będą w o zamianę na dokument w wersji papierowej we wskazanym. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą. Jeśli takiej nie będzie po 48 godzinach - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na numer: 459 306 210.

Dyrektor PLSP im. W. Gersona w Warszawie

 

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020

 

 

WNIOSKI

 

Specjalizacje:

 

Projektowanie graficzne i projektowanie przestrzeni wystawienniczej

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  A

 

Realizacje intermedialne i techniki rzeźbiarskie

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  B